Снимка: Христо Русев

„Ритуали на душата“ – Танцова компания ДЮН

23.03.2021 от Силвия Христова

Има хора, които срещаш за първи път, а имаш чувството, че познаваш цял живот. Сред тях е Петя Стойкова – хореограф и основател на Танцова компания ДЮН, която гостува във Варна със спектакъла „Ритуали на душата” на 20 март 2021 г. в рамките на фестивала „Танцови маршрути”. Спектакълът бе показан в Юнашки салон – по стечение на обстоятелствата салонът на построената в началото на 20-ти век сграда временно се превърна в сцена за сценични изкуства. 

Говорейки с Петя, човек бива обзет от чувство на умиротворение и спокойствие, а малко по-късно осъзнава, че на лицето му се е появила неволна усмивка. С тези усещания е наситен и спектакълът „Ритуали на душата”.

"Ритуали на душата", Танцова компания ДЮН
Снимка: Христо Русев

 Публиката е разположена в кръг. Тъмно е. Зрителите чакат спектакълът да започне. Изведнъж от нищото се чува шепот. Той е навсякъде – сред публиката и около нея. Не след дълго зрителите започват да различават в тъмнината силуетите на артистите. Светва прожектор и те започват да се движат. Движат се около зрителите.

„Ритуали на душата” засяга темата на израстването. На търсенето. Той показва дуализма на душа и тяло, показва и тяхното сливане и стига много по-далеч в усещането си за единство. „Ритуали на душата” е спектакъл за цялостността на Аз-а, за пътя на неговото съзряване и за връзката му с безкрайността. Спектакълът е до болка искрен. И макар и да засяга философски теми, той не „натежава” – напротив: гледа се на един дъх и се възприема по-скоро като преживяване, като опит, отколкото като сценично изкуство, което зрителят просто наблюдава.

„Ритуали на душата” е построен в стилистиката на съвременния танц. Редом с поставения хореографски текст в спектакъла присъствати импровизационен материал, разкриващ индивидуалността на всеки от артистите. Отделно внимание заслужава и органично вплетената в спектакъла контактна импровизация – форма, сравнително рядко срещана на българската танцова сцена.  

"Ритуали на душата", Танцова компания ДЮН - Фестивал "Танцови мршрути"
Фестивал „Танцови маршрути“

Съзнателно или не, „Ритуалите на душата” са изградени с използването на елементи, типични за структурата на повечето архаични ритуали. Те въздействат подсъзнателно, оставяйки зрителите с усещането за изживяно тайнство. 

На първо място, кръгът. Танцьорите се движат в кръг, обозначавайки метафорично сливане и единство. Публиката също е разположена в кръг.  Дори осветлението е решено под формата на кръгове светлина. Танцьорите се движат в кръг, пресъздавайки идеята за сливане и единство. След това се разпръсват и от възникналия хаос се образуват индивидуалности – като отделни аспекти на Цялото. Не след дълго индивидуалностите отново се сливат в едно.

Като елемент на ритуал може да бъде разглеждан и създаденият в спектакъла ритъм. Той се чува в музиката и е подсилен чрез движенията на танцьорите – на моменти резки, повтарящи се, дори първични. Това засилва усещането за обредност.

"Ритуали на душата", Танцова компания ДЮН
Снимка: Христо Русев

Важна част от спектакъла е създаваната звукова среда. Артистите шепнат, дишат, движат се в пространството и пренасят звука със себе си, придавайки му обем. Подсилван от атмосферна музика, техният шепот преминава в говор, после в гърлено пеене и накрая – в чисто звучене на множество човешки гласове в унисон, което само по себе си би е медитативна практика, в която е въвлечена и публиката. 

Спектакълът засяга сложни теми по метафоричен, индиректен начин, който резонира с повечето зрители и им предоставя свободата да наложат върху видяното своя личен пласт от смисли, асоциации и преживявания. С умело вплетените в него елементи на медитация, спектакълът оставя у зрителя усещане за облекчение и пречистване.

В живота на всеки творец има един момент, когато творчеството се превръща в изкуство. За Петя Стойкова този момент отдавна е настъпил. 

ПУБЛИКАЦИЯ ОТ Силвия Христова
Културолог, културен мениджър, съосновател и управител на Варна Денс Театър. Родена във Варна, завършва средно училище при Генералното консулство на Русия в Истанбул (Турция), след което – бакалавър “Култура и изкуство” в Маастрихтски университет (Нидерландия). Впоследствие продължава обучението си с “Културен мениджмънт” към Гьоте институт/НБУ – София и записва магистратура “Балетна режисура” в АМТИИ – Пловдив. След 16 години в чужбина решава да се върне на родна земя, осъзнавайки, че нашата страна крие огромен потенциал за развитие. Постъпва в балетната трупа на Варненска опера, а няколко години по-късно съосновава Варна Денс Театър.
СКОРОШНИ ПУБЛИКАЦИИ
ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Няма коментари за показване
Коментирайте първи