Кино… Кино…

Киното за танцовия театър

Мърс Кънингам пише: „Танцът за мене е движение във времето и пространството“, а Рудолф фон Лабан: „Танцът е форма в...
Морис Бежар

КИНОТО ЗА ТАНЦА – два аспекта за свободния дух

Морис  Бежар. Душата на танца – 2018 В рамките на Master of art film fest, провел се през септември във...